astrologia Astropsychologia intuicja Rozwój duchowy Rozwój osobisty świadomość

Inkarnacja duszy – jak wygląda droga do duchowego przebudzenia

Astrologia na codzienne problemy
Dodane przez Redakcja

Każda dusza wyraża mądrość i miłość właściwą jej naturze poprzez swoją osobowość oraz głębsze ja. Odbywa się to poprzez kontakt z czymś, co wykracza poza nią samą. Im bardziej jesteśmy w kontakcie z duszą, tym bardziej pogłębiamy naszą świadomość i rozumienie naszego miejsca w świecie. Tym samym wykonujemy wielki krok w kierunku przebudzenia.

Na przestrzeni kolejnych wcieleń rozwijamy naszą osobowość i nasze ego. W pewnym momencie ewolucyjnej podróży dochodzimy jednak do punktu, w którym nawiązujemy kontakt z duszą. Ten moment nazywamy przebudzeniem. Jest to niezwykle podniosły moment w życiu każdego człowieka, ponieważ wchodzimy w kontakt z czymś większym, z rodzajem wewnętrznej, wrodzonej mądrości wykraczającej poza nasz umysł. Jest to ten szczególny kosmiczny moment, w którym po raz pierwszy dostrzegamy swoją dwoistość, wyższą i głębszą jaźń. Pojawia się przeczucie, że jest w nas coś, czym dopiero mamy się stać. Wtedy budzi się przekonanie, że tak właśnie chcemy żyć. Od tego momentu rozpoczyna się żmudna część transformacji ego, by to ono służyło duszy, a nie na odwrót.

Precyzja kosmicznego momentu

W wyznaczonym czasie dusza zamierza dokonać inkarnacji. Na swoje narodziny starannie wybiera dokładny czas urodzenia i konkretne położenie geograficzne na Ziemi. Taka precyzja jest niezwykle ważna, gdyż każde narodziny to bardzo ważny moment, obdarzony szczególną energią, która kształtuje ścieżkę duszy. Możemy to porównać do wspinaczki. Zanim zaczniemy, starannie przygotowujemy wszystko, co jest nam potrzebne do wyprawy.

To samo dotyczy momentu narodzin. Na niewidzialnych płaszczyznach wszystko, czego potrzebujemy do tego wcielenia, jest dokładnie przygotowane do naszych narodzin. Następnie nadchodzi ten szczególny moment, który został świadomie wybrany w czasie i przestrzeni dla bardzo konkretnego miejsca na Ziemi, tak aby to bardzo skrupulatne przygotowanie mogło wpłynąć na ten święty moment początku. Okoliczności narodzin stanowią podstawę rozwoju naszej wewnętrznej duchowej wiedzy, którą przynosimy ze sobą.

Poprzez intencję duszy następuje świadomy wybór kosmicznego momentu narodzin, który pozwala jej podążać za jej intencją, a w trakcie wcielenia spotkać dokładnie tych ludzi i wybrać dokładnie te koleje losu, które są ważne dla jej rozwoju jako duszy i dla rozwoju całej galaktyki. Moment narodzin jest więc absolutnie idealnie dopasowany do wszystkich czynników i wpływów, które są ważne dla danego człowieka.

Aby jednak to osiągnąć, chodzi o coś więcej niż tylko o jedną z wielu dusz dokonujących wcielenia. Aby dusza utrzymała się na obranej ścieżce przez całe swoje wcielenie, dochodzą do tego jeszcze znacznie większe wpływy. Zadanie to realizują przede wszystkim planety Układu Słonecznego, których relacje z ludźmi stają się widoczne w horoskopie.


Każda dusza na swoje narodziny starannie wybiera dokładny czas urodzenia i konkretne położenie geograficzne na Ziemi. Taka precyzja jest niezwykle ważna, gdyż kształtuje ona ścieżkę duszy (fot. depositphotos)

Życie to nie przypadek

Patrząc w ten sposób, dokładny moment narodzin i okoliczności narodzin mają kluczowe znaczenie dla osoby, aby mogła ona reagować na te wszystkie niezliczone czynniki i wpływy, które składają się na całość jej życia, w taki sposób, by wypełnić intencję duszy. Tak więc z perspektywy duszy wszystko musi być dokładne – zarówno dla duszy, która się inkarnuje, jak i dla wszystkich zbiorowych i galaktycznych doświadczeń związanych z kosmicznym momentem narodzin. I oczywiście dotyczy to wszystkich dusz, które się inkarnują. Zatem jeszcze przed narodzinami wszystko ze sobą współgra w wysokim stopniu złożoności.

Wszyscy rodzimy się w bardzo konkretnym przedziale czasowym, z bardzo konkretnym zadaniem, nieskończonym potencjałem i równie nieskończonymi możliwościami, których możemy doświadczać w różnych liniach czasowych i na różnych poziomach świadomości nawzajem na siebie wpływających. Aby zrealizować ten potencjał w najwyższym możliwym stopniu, cały wszechświat jest w stałej, bezpośredniej komunikacji z duszą każdego z nas, która dokonała wcielenia w świecie fizycznym. Dwa magiczne klucze do spełnienia planów duszy to szacunek dla wszechświata i współtworzenie z porządkiem stworzenia.

Nawet jeśli niebo jest zakryte i nie widzimy słońca ani planet, ich wpływy są zawsze obecne, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Odczuwamy je poprzez wewnętrzne przewodnictwo, wewnętrzny popęd, nasz wewnętrzny głos, zwłaszcza gdy znajdujemy się na rozstaju dróg i nasze życie chce obrać nowy kierunek.

Rodzicielstwo

Również dusze przyszłych rodziców znają ten plan i inspirują przyszłą matkę i przyszłego ojca do rozwijania wewnętrznej wiedzy o byciu rodzicami we właściwym czasie. W pewnym momencie rodzą się piękne uczucia, które aktywują ich chęć otwarcia się na boskość, co widać w horoskopie przyszłych rodziców poprzez tranzyty, progresje i punkt zodiaku. Nie podejrzewają jeszcze, że jako rodzice zostaną wzniesieni w najwyższe niebiosa miłości i pogrążeni w najgłębszych kryzysach przez piękno wszechświata, które nagle stanie się widoczne w ich świecie i wywróci do góry nogami wszystko, do czego przywykli.

Ale potem przychodzi moment, w którym magnetyczna miłość do siebie i radość, jaką wzajemnie się darzą, stają się tak wielkie, że dochodzi do zjednoczenia. Kosmiczne święto obchodzi się, gdy dwoje ludzi z głębokiej miłości, jaką się darzą, mówi „tak” swojej odpowiedzialności, by wspólnie stać się rodzicami. Ich dusze są w bezpośrednim kontakcie z duszą (lub duszami), która do nich przyjdzie.


Horoskopy obrazują relacje ludzi z układami planet (fot. depositphotos)

Droga wcielenia

Bez względu na to, czy jest to galaktyka, układ słoneczny, planeta, człowiek czy atom, proces inkarnacji jest zawsze taki sam: od subtelności do jej braku i z powrotem do subtelności, ale z pełniejszą świadomością.

Wcielenie w człowieka rozpoczyna się w momencie, gdy dusza wysyła impuls do inkarnacji. Na skutek takiego impulsu aspekt duszy opuszcza bezkształtną jedność i wciela się w najgęstszą gęstość materii. Ale wszyscy wiemy, że nie jesteśmy stworzeni tylko z naszego fizycznego ciała, lecz z różnych ciał, które energetycznie nas przenikają. Ciała te są zbudowane przez energię duszy, ponieważ podstawową cechą duszy jest zawsze magnetyczna miłość. Dusza jest w pewnym sensie pośrednikiem, który łączy boską iskrę (ducha) i przyszłego człowieka (ciało) i poprzez swój magnetyzm zespala umysł, duszę i ciało, tworząc świętą trójcę.

Cykl inkarnacji wygląda następująco:

A. Dusza wysyła impuls do inkarnacji.

B. Tworzenie ciała mentalnego.

C. Tworzenie ciała astralnego.

D. Tworzenie ciała fizycznego.

E. Narodziny nowej osobowości po 9 miesiącach.

F. Życie indywidualne poszerza swoją świadomość.

G. W chwili śmierci fizycznej dusza wyciąga nić życia (srebrny sznur/Sutratma).

H. Rozproszenie ciała astralnego.

I. Powstanie nowego ciała mentalnego.

J. Dusza pozostaje we własnej sferze świadomości i czeka.

K. Kiedy nadejdzie pora, dusza wysyła impuls do ponownego wcielenia.

L. Rozszczepienie ciała mentalnego

M. Powstanie nowego ciała astralnego.

N. Rodzi się nowa osobowość.

O. Powstaje nowe życie.

Najpierw powstaje ciało mentalne, czyli płyn, w którym później kształtują się nasze myśli. Następnie dla częstotliwości uczuć tworzone jest ciało astralne. Dopiero wtedy ciało fizyczne przybiera kształt i rośnie w łonie matki. Tak więc zanim się urodzimy, po stronie energetycznej tworzy się już przestrzeń prenatalna, którą możemy zobaczyć w horoskopie. Nasza podróż świadomości zaczyna się od momentu poczęcia. Ścieżka fazy prenatalnej przebiega następnie do momentu urodzenia.

Jako że w miarę upływu czasu rozumiemy coraz więcej i poszerzamy naszą świadomość, jesteśmy bardziej świadomi w kosmicznym momencie śmierci niż w momencie narodzin, co zawsze pod koniec naszego wcielenia daje nam uczucie spełnienia.

Gdy tylko dusza chce ponownie wycofać się do sfery subtelności, wyciąga swoją nić życia (zwaną również srebrnym sznurem lub Sutratmą) z formy i ciało fizyczne rozpada się. Następnie rozpływa się ciało astralne, a potem mentalne, a rozszerzona w tym życiu świadomość wycofuje się w ciągu świętych trzech dni w postaci esencji z powrotem do sfery świadomości duszy. Tutaj dusza spoczywa w bycie. Kiedy nadchodzi właściwy czas, dusza wysyła nowy impuls do wcielenia. Powstaje nowy zestaw ciał.

Zadanie duszy w całości wypełnia się, gdy wszystkie jej aspekty doświadczyły siebie jako istoty ludzkiej w wielu różnych wcieleniach. Wtedy dusza również rozpływa się i wchodzi do monady (czystego ducha), z której kiedyś się wyłoniła. Aczkolwiek różnica między młodą „dziecięcą” duszą a „starą” mądrą duszą nie wynika z czasu ani liczby wcieleń, ale z ich poziomu świadomości.

Młode lub stare dusze

W horoskopie widzimy wiele, ale nie wszystko. Na przykład nie możemy zobaczyć, czy mamy do czynienia z duszą młodą czy starą. Możemy ją postrzegać tylko w obecności człowieka. Potencjał energetyczny jest taki sam dla wszystkich, ale z powodu różnych częstotliwości świadomości i różnych doświadczeń inkarnacji znajdujemy się na różnych etapach naszej drogi, a spektrum między młodymi i starymi duszami jest bardzo szerokie. Wszystkie za to mają zarówno wyższą, jak i niższą naturę, czyli wyższy potencjał z duszy i niższą skłonność wynikającą z osobowości.

O młodej duszy mówimy w przypadku ludzi, którzy walczą o przetrwanie na wiele sposobów, kierują się opinią publiczną, którzy pragną autokratycznego przywództwa obiecującego im rozwiązania i którymi można dzięki temu manipulować. W ich istnieniu dużą rolę odgrywa strach. Dominuje tu osobowość, która chce się rozwijać w kierunku świadomości duszy. Po różnych etapach pośrednich mówimy wówczas o starych lub mądrych duszach, znajdujących się na drugim końcu spektrum świadomości. Tutaj dominuje energia dusz, które chcą działać poprzez osobowość. Uwolniły się od zero-jedynkowego myślenia dobro-zło i budują pomost między przeciwnymi poglądami. Zawsze starają się syntetyzować zagrożenie we wszystkim; próbując rozpoznać, że wszystkie elementy zawierają zarówno prawdę, jak i zniekształcenie. Postrzegają związek między światłem i ciemnością z różnych perspektyw i relatywizują sposób, w jaki można podejmować decyzje – ze świadomości, że każda osoba ma coś do zaoferowania, a każda przyczyna może równie dobrze wynikać ze zniekształcenia. Tłumią tendencję do ego i generują lepsze zrozumienie bardziej holistycznego spojrzenia opartego na istotnej boskości człowieka. Z tej świadomości rodzą się wszystkie inne rzeczy. Te dusze przybyły, aby osiągnąć następny poziom decydentów.

Jeśli chciałbyś zdobyć więcej informacji na temat inkarnacji i rozwoju duszy, koniecznie sięgnij po książkę „Astrologia jako potężne duchowe wsparcie w rozwiązywaniu codziennych problemów” autorstwa Silke Schäfer.

Zapisz się na newsletter portalu Psychotronika.pl
Zapisz się

Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ce­lach mar­ke­tin­go­wych przez firmę Janusz Nawrocki Spółka Komandytowa, która jest właścicielem m.in. tych domen z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24.

close-link

Zapisz się na newsletter!
 
Otrzymasz powiadomienia o
nowościach w serwisie
Zapisz się!
Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Psychotronika.pl Janusz Nawrocki z siedzibą w Białymstoku (15-760), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24 w ce­lach mar­ke­tin­go­wych.