Astropsychologia numerologia

Jaką jestem liczbą? Numerologiczne znaczenie imienia i nazwiska

Liczba nazwiska - obliczanie
Dodane przez Janusz Nawrocki

Aby nauczyć się odczytywać nazwisko lub sumę wszystkich imion i nazwisk, należy przestrzegać pewnej zasady. Wszystkie liczby złożone redukujemy do ostatecznej, pojedynczej liczby, chyba że suma jest jedną z liczb mistrzowskich i wynosi 11 lub 22. Numerologiczne liczby możesz również z łatwością wyznaczyć ze swojej daty urodzenia, co pozwoli odczytać wiele Twoich cech osobowości, zalet oraz wad. 

 Jak obliczyć kartę numerologiczną

Do interpretacji każdego diagramu istnieje jakiś klucz. Litery i liczby nie stanowią tu wyjątku, są bowiem wzajemnie wymienne. Liczby istnieją od początku świata. Gdy wynaleziono alfabety, ze względu na ukryte w literach znaczenie, nadano im specyficzne wartości numeryczne.
W poniższej tabeli każda z liter przyporządkowana jest wibracji jednej z dziewięciu cyfr. Liczb dwucyfrowych nie uznajemy za cyfry, choć można je zredukować do pojedynczych cyfr.

KLUCZ DO PRZYPORZĄDKOWANIA LITER ALFABETU CYFROM

Jedność   
1  2  3
A  B  C
J   K  L
S  T  U
Wielość   
4  5  6
D  E  F
M  N  O
V  W  X
Pełnia
7  8  9
G  H  I
P  Q  R
Y  Z  &
    Liczby mistrzowskie
11
22
33

Pierwsza linijka:
A=1; B=2; C=3; D=4; E=5; F=6; G=7; H=8; I=9.

Po wykorzystaniu wszystkich dziewięciu cyfr przechodzimy do następnej linijki:
J=1; K=2; L=3; M=4; N=5; O=6; P.=7; Q=8; R=9.
Ponieważ podstawowych cyfr jest tylko dziewięć, znów zaczynamy od początku i otrzymujemy:
S=1; T=2; U=3; V=4; W=5; X=6; Y=7; Z=8. „&” nie jest ani literą, ani cyfrą, ale ponieważ wiele firm umieściło ten symbol w swojej nazwie, musimy nadać mu jakąś wartość liczbową.

Podział cyfr i liter liniami pionowymi przebiegającymi między trójką a czwórką oraz między szóstką a siódemką sugeruje, że:

-1, 2 i 3 to liczby osobiste nazywane JEDNOŚCIĄ.
Słowo-klucz do nich to JA albo MÓJ. Interesuje je własna indywidualność.

-4, 5 i 6 to ograniczone wibracje WIELOŚCI.
Słowo-klucz do nich to TY. Służą własnej rodzinie i społeczności.

-7, 8 i 9 to uniwersalne wibracje nazywane PEŁNIĄ.
Służą szeroko pojmowanej ludzkości.

Jedenaście, dwadzieścia dwa i trzydzieści trzy co prawda znalazły się w tabeli, lecz nie są to wibracje odpowiadające żadnej poszczególnej literze. Należy je uważać za wzmocnione wibracje ich poszczególnych cyfr składowych:
11=2 (1+1= 2),
22=4 (2+2=4)
33=6 (3+3=6).

Więcej o astrologii i numerologii swojego imienia przeczytasz w książce Dawne i nowe praktyki duchowe Emma Mildon

Jaką jestem liczbą w numerologii?

Redukcja liczb polega na dodawaniu do siebie cyfr składowych aż do uzyskania pojedynczej cyfry. Liczb mistrzowskich nie redukujemy.

Na przykład:
Jeśli suma numerycznych wartości liter wynosi dwadzieścia cztery, dodajemy do siebie składowe i otrzymujemy szóstkę (2+4=6). Gdyby suma wynosiła jedenaście lub dwadzieścia dwa, należałoby zachować tę liczbę, nawet gdyby występowała w kombinacji z inną cyfrą, na przykład 22-4 lub 11-5. Nie należy takich kombinacji redukować do ósemki (2+2+4) ani do siódemki (1+1+5).

Każde imię i nazwisko sumujemy oddzielnie:

Krok 1. Znajdź w tabeli numeryczne wartości liter i wpisz odpowiednie cyfry pod literami pierwszego imienia. Następnie dodaj wszystkie cyfry do siebie i zredukuj sumę do pojedynczej liczby.

Krok 2. Powtórz całą procedurę z drugim imieniem aż do uzyskania pojedynczej cyfry.

Krok 3. Wpisz odpowiednie cyfry pod literami nazwiska i tu również zredukuj sumę do pojedynczej cyfry.

Krok 4. Dodaj do siebie liczby uzyskane ze zsumowania wartości pierwszego i drugiego imienia oraz nazwiska. Tę sumę również zredukuj do pojedynczej cyfry.

Jeśli masz więcej niż dwa imiona, powinieneś wziąć pod uwagę tylko pierwsze i pominąć pozostałe lub połączyć wszystkie i potraktować jak jedno słowo. Gdy imion jest zbyt wiele, tracą na znaczeniu, ich działanie bowiem staje się zbyt rozproszone.

Liczba nazwiska i imienia – obliczanie

Dla przećwiczenia powyższej metody sięgnij teraz po papier i ołówek. Użyjemy fikcyjnego nazwiska. Przyjmijmy, że na pierwsze imię masz Margaret. Napisz to imię, a potem zajrzyj do tabeli i odszukaj w niej numeryczną wartość każdej litery. Zapisz liczby bezpośrednio pod literami.

Powinno to wyglądać tak:
M A R G A R E T
4 1  9 7  1 9 5 2

38
(3 + 8) = 11

Wartość M wynosi 4; A = 1; R = 9; G = 7; A = 1; R = 9; E = 5; T = 2.

Suma tych liczb wynosi 38 (4+1+9+7+1+9+5+2=38). Teraz należy zredukować tę liczbę do pojedynczej cyfry dodając do siebie jej składowe: (3+8=11). Znów otrzymujemy liczbę dwucyfrową. W innym wypadku powtórnie dodalibyśmy do siebie jej składowe, ponieważ jednak jest to liczba mistrzowska (11), pozostawiamy ją w takiej postaci, nie redukując do dwójki (1+1=2).

Teraz postępujemy tak samo z drugim imieniem. Przyjmijmy, że brzmi ono Alice. Wpisz pod każdą literą jej wartość liczbową.

A L I C E
1 3 9 3 5
21
2 + 1 = 3

Z tabeli wynika, że A = 1, L = 3, I = 9, C = 3 i E = 5.
Po dodaniu tych cyfr otrzymujemy dwucyfrową liczbę 21 (1+3+9+3+5=21). Tę liczbę znów musimy zredukować do pojedynczej cyfry. Dokonujemy tego przez dodawanie (2+1=3).
Liczba 3 jest numerologiczną sumą imienia Alice.

Teraz załóżmy, że twoje nazwisko brzmi Johnson. Zapisz je na kartce, jeszcze raz zajrzyj do tabeli wartości liczbowych i wykonaj te same czynności, co przy pierwszym imieniu (Margaret) oraz przy drugim (Alice).

J O H N S O N
1 6 8  5 1 6 5
32
5 (3 + 2 = 5)

Patrząc na tabelę przekonujesz się, że J = 1, O = 6, H = 8, N = 5, S = 1, O = 6 i N = 5.
Zapisz te liczby pod literami nazwiska Johnson i dodaj do siebie. Otrzymasz liczbę 32 (1+6+8+5+1+6+5=32). Zredukuj ją do pojedynczej cyfry: 3+2=5.

Wszystkie liczby mistrzowskie należy redukować do pojedynczej cyfry, chyba że pojawiają się jako suma. Jeśli człowiek nie dorasta do znaczenia swej liczby mistrzowskiej, zwraca się w stronę jej drugorzędnych aspektów i wówczas jedenastka zostaje zredukowana do dwóch, dwadzieścia dwa do czterech, a trzydzieści trzy do sześciu. Potencjał liczby mistrzowskiej pozostaje, ale w uśpieniu. Mistrzowska jedenastka może się cofać w rozwoju, a suma wynosząca dwadzieścia dwa – opisywać kryminalistę. Człowiek obdarzony wibracją liczby mistrzowskiej dwadzieścia dwa, który nie wykorzystuje swych możliwości, często staje się urzędnikiem biurowym, księgowym albo robotnikiem fizycznym. Nie ma nic poniżającego w pracy fizycznej, ale jeśli ktoś urodził się ze znacznie większym potencjałem, powinien starać się wykorzystywać go w życiu.

Teraz dodamy do siebie wszystkie części nazwiska, nie tracąc jednak z oczu poszczególnych sum:

M A R G A R E T A L I C E J O H N S O N
4  1  9 7 1 9 5 2 1 3 9 3 5 1 6  8  5 1 6  5

38 21 32
11 + 3 + 5

(11 + 8)
(11 + 3 + 5) = 10

Gdyby twoje nazwisko naprawdę brzmiało Margaret Alice Johnson, to teraz należałoby dodać do siebie poszczególne sumy powstałe ze słów Margaret (11), Alice (3) i Johnson (5). Otrzymalibyśmy sumę końcową wynoszącą (11+8)=10.
Otrzymana dziesiątka ma w tle jedenastkę i ósemkę i dzięki temu jest silniejsza niż zwykła dziesiątka czy jedynka, bowiem w jej skład wchodzi mistrzowska jedenastka oraz liczba osiem.

O znaczeniu liter w imieniu możesz też przeczytać w artykule Tajniki numerologii.

Charakterystyka liczb w skrócie

Liczba 0 – potencjał wszystkich liczb. Może być wszystkim albo niczym
Liczba 1 – wynalazca, pionier, twórca, przywódca, pomysłodawca, indywidualista
Liczba 2 – rozjemca, dyplomata, muzyk, statystyk, urzędnik, bibliotekarz
Liczba 3 – artysta, mówca, pisarz, humorysta
Liczba 4 – budowniczy, farmer, pracownik administracji rządowej, polityk, mechanik, urzędnik
Liczba 5 – podróżnik, sprzedawca, detektyw, psycholog, poszukiwacz przygód, pisarz
Liczba 6 – nauczyciel, rodzic, urzędnik cywilny, lekarz, pielęgniarka, dekorator, kucharz
Liczba 7 – myśliciel, filozof, medium, perfekcjonista, pisarz, nauczyciel
Liczba 8 – analityk, organizator, promotor biznesu, prawnik, bankier, wydawca, osoba na stanowisku kierowniczym
Liczba 9 – filantrop, podróżnik, uzdrowiciel, humanista, kapłan, aktor, lekarz
Liczba 11 – idealista, mówca, religioznawca, medium, pisarz, dyplomata
Liczba 22 – internacjonalista, mistrz praktycznego budownictwa, ambasador, dyplomata, prezes
Liczba 33 – uosobienie boskiej idei, mistrz duchowy, uniwersalny przywódca ruchu.

Samo wyliczenie wartości własnego nazwiska nie da ci nic, jeśli nie będziesz wiedział, co oznacza otrzymana suma. Musisz nauczyć się rozumieć i interpretować swoje nazwisko oraz odpowiadające mu liczby. Aby nabrały one dla ciebie znaczenia, musisz najpierw odkryć, co chcą ci przekazać ich symbole. Dopiero gdy nabierzesz pewnej wprawy w analizie swoich liczb, znajdziesz się na drodze prowadzącej do prawdziwego zgłębienia numerologii.

Więcej o sobie i swoich bliskich dowiesz się z książki Vademecum numerologii. Znaczenie liczb w Twoim życiu.

Zostaw komentarz

Zapisz się na newsletter portalu Psychotronika.pl
Zapisz się

Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ce­lach mar­ke­tin­go­wych przez firmę Janusz Nawrocki Spółka Komandytowa, która jest właścicielem m.in. tych domen z siedzibą w Białymstoku (15-762), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24.

close-link

Zapisz się na newsletter!
 
Otrzymasz powiadomienia o
nowościach w serwisie
Zapisz się!
Podając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Psychotronika.pl Janusz Nawrocki z siedzibą w Białymstoku (15-760), ul. Antoniuk Fabryczny 55/24 w ce­lach mar­ke­tin­go­wych.